Groepsnieuws

Groep 4

 

Terugblik op de afgelopen periode:


 

Project Luyt Wortel

In februari is er vooral gewerkt aan het project van Luyt Wortel. Het verhaal van Luyt is uitgediept tot een beeldverhaal waar de groep een boek van heeft gemaakt. Dit is nog te bewonderen en staat op de projectkast. Daarnaast speelde het thema carnaval een belangrijke rol in het project. Het ontstaan van carnaval en de viering in andere landen, zoals Brazilië. En tot slot zijn er tijdens een groepsdoorbroken knutsel les met groep 3 allerlei versiersels gemaakt voor in de klas.


 S(w)ingkids

Afgelopen periode hebben wij muzieklessen gehad vanuit De Brede School. Het thema was bewegen op muziek. De kinderen hebben nieuwe liedjes geleerd en daar hebben zij zelf bewegingen bij verzonnen. Vol bewondering hebben we gekeken naar de leuke dansbewegingen die de kinderen bedacht hebben.


 

Wat gaan we de komende periode doen?


 Het leven in een kasteel

Dit is het thema tijdens de volgende geschiedenislessen. Hierbij gaan we uitvoerig in op het leven in de achttiende eeuw. De ongemakken van de kleding en pruiken vormt een belangrijk onderdeel. Net zoals de hygiëne in die tijd.


 Waar komt ons voedsel vandaan?

Groente en fruit uit de kassen en van de koude grond. Het vinden van producten in de supermarkt. En allerlei zaken die daaruit voortkomen gaan we behandelen bij aardrijkskunde.


Planten en dieren in de sloot en het park

In dit volgende thema van Natuniek gaan we proberen te achterhalen waarom bepaalde planten en dieren op een bepaalde plek wonen. Om dit goed te kunnen onderzoeken zullen we tijdens dit project ook een natuurwandeling in de wijk gaan maken. Hierover ontvangt u binnenkort meer info via de app.


Sportdag

Op dinsdag 21 maart a.s. heeft de onderbouw haar sportdag. In de ochtend zal er een sportief programma zijn in de sporthal. In de middag zullen de kinderen groepsdoorbroken gaan knutselen over de lente.