Groepsnieuws

Groep 6

 

Terugblik op de afgelopen periode:


 

Excursie Centraal Boekhuis


Eind januari is groep 6 uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Centraal Boekhuis. De klas is hier op de fiets naar toe gegaan. Eerst kregen we een supertoffe rondleiding door het hele bedrijf. Alle leerlingen kregen zelf een tekenboek dat rechtstreeks van de drukmachine af was gekomen.
Na de rondleiding hebben we kennis gemaakt met niemand minder dan kinderboekenschrijfster Daphne Deckers! Zij heeft ons voorgelezen uit haar laatste boek en alle kinderen mochten vragen aan haar stellen. Na afloop hebben alle kinderen een gesigneerd boek van Daphne Deckers gekregen. En dat was niet alles: We kregen zelfs voor andere klassen op onze school ook gesigneerde boeken mee. Bij deze nogmaals: CENTRAAL BOEKHUIS CULEMBORG, BEDANKT!


 

Geschiedenisweek


De laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben weer de jaarlijkse Geschiedenisweken plaatsgevonden op de Distelvlinder.
Dit jaar hebben we ons verdiept in de historische figuur en BC’er (bekende Culemborger) Luyt Wortel. Daarnaast hebben we de herkomst onderzocht van de Blauwlappen en hebben we onderzocht hoe het komt dat Culemborg tijdens de carnaval wordt omgedoopt tot Papklokkendam.
We hebben dus ontzettend veel geleerd over de historie van Culemborg! 
De geschiedenisweek startte met een bezoek van Luyt Wortel, de schout en een verteller aan ons lokaal. Zij vertelden ons wat er heeft plaatsgevonden ten tijde van de 17
e eeuw. Tijdens een speurtocht door de binnenstad hebben we alle plaatsen bezocht die belangrijk zijn geweest in het leven van Luyt Wortel. We hebben zelfs een heuse opstand gezien bij het stadshuis.
Daarnaast hebben alle kinderen van de bovenbouw twee middagen mogen kiezen in welke klas zij wilden gaan werken. In iedere klas werd een andere beeldende opdracht uitgevoerd. Er zijn hier prachtige kunstwerken uit voort gekomen.
Als klapper op de vuurpijl hebben we met hele school Carnaval gevierd in de Lantaarn. Wat een feest was dat! We hebben genoten van alle optredens van ons eigen koor, onze eigen dansmariekes en onze eigen leerlingen. Het was echt een topfeest!

 

(Kijk op deze website voor alle foto’s van de Geschiedenisweek en ons bezoek aan het CB).


 

Wat gaan we de komende periode doen?


 

Sportochtend


Dinsdag 14 maart staat er voor alle leerlingen van de bovenbouw een sportochtend gepland. Deze vindt plaats in Sporthal Parijsch. Alle kinderen komen eerst naar school en vanaf hier vertrekken we naar de Sporthal. We hopen op een sportieve ochtend!


 

School korfbaltoernooi


Op woensdag 5 april vindt het school korfbaltoernooi plaats. Alle leerlingen die hier aan mee willen doen, hebben zich afgelopen week opgegeven. In de gymles zal er extra aandacht worden besteed aan korfbal, zo dat de kinderen kunnen oefenen voor het toernooi. Uiteraard worden alle ouders uitgenodigd om ons aan te komen moedigen op 5 april op Sportpark Terweijde.


 

Schaken


Meester Theo komt de komende weken op school schaakles geven op de vrijdagmiddag. Kinderen uit groep 6 die interesse hebben in schaken worden door meester Theo van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.


 

Ringaanpak


In de klas werken wij nog steeds met de Ringaanpak. Iedere week blijven wij onszelf een doel stellen ten aanzien van de groepsdynamiek. Wanneer we met de gehele klas dit doel behalen, volgt er een leuke beloning.