Groepsnieuws

Groep 8

Terugblik op de afgelopen periode:


Eind februari heeft ook groep 8 actief deelgenomen aan de geschiedenisweken. Knutselen, schilderen, acteren tijdens een speurtocht door Culemborg en afsluitend een mooi feest bij de Carnavalsvereniging. Daarna een welverdiende vakantie.


Binnenkort zijn de verkiezingen en deze verkiezingen leven ook erg bij de kinderen. Waar we ruim een maand geleden uitvoerig de Amerikaanse verkiezingen hebben gevolgd, zijn nu de landelijke verkiezingen aan de beurt. Tijdens de lessen staatsinrichting, hebben de kinderen al heel veel kennis kunnen verwerven over hoe wij het in Nederland hebben georganiseerd op politiek gebied. Ook tijdens Nieuwsbegrip kwamen de verkiezingen terug.  Afgelopen dinsdag hebben wij de stemwijzer ingevuld. De 30 stellingen hebben we van tevoren uitgelegd en daarna werd er al of niet met gesloten ogen door handopsteken gestemd.  Op die manier konden wij enige privacy bij het stemmen garanderen. Wat opvallend was, was de kennis die heel veel kinderen hadden van de diverse onderwerpen. Er ontstonden ook regelmatig leuke, boeiende discussies. De uitslag was bijzonder. Afgesproken was om de meerderheid te laten beslissen bij het invullen van de antwoorden. Drie partijen, de PvdA, Groen Links en Artikel 1, behaalden 63%. De meeste andere partijen zaten daar dichtbij.


Wat gaan we de komende periode doen?


Inmiddels zijn de leerlingen door u of ons aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs en hebben wij ook de met u besproken leerlingdossiers overhandigd. Over de aanmeldingen zal binnen niet al te lange tijd nog een gesprek gevoerd gaan worden met de betreffende scholen.


De musical is binnen en komende week gaan we beginnen met het doorlezen van het script. T.z.t. zullen wij nog een beroep op u doen om hand-  en spandiensten te verrichten.  De uitvoering is de laatste maandag van dit schooljaar, maandag 3 juli.