ONDERWIJS

De Ontmoeting

De Distelvlinder is een openbare school. We hebben er daarom voor gekozen om geen echte godsdienstlessen aan te bieden. Daar godsdienstige overtuigingen echter een duidelijke invloed op onze maatschappij hebben, willen we onze kinderen wel een zekere basiskennis op dit gebied bijbrengen. Dit geldt ook voor andere maatschappelijke thema’s.

 

Sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan het programma “De Ontmoeting”.  De Ontmoeting is bedoeld als aanvulling op De Vreedzame School. Binnen dit programma brengen wij een aantal religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s onder de aandacht van onze leerlingen. Het aanbod wordt afgestemd op het niveau van de verschillende groepen.

 

Hierbij moet gedacht worden aan korte lessen, maar ook aan het maken van werkstukken of doe-activiteiten. In de bovenbouw kunnen daadwerkelijke ontmoetingen plaatsvinden met mensen die een bepaald thema vertegenwoordigen.

 

Onze twee kleutergroepen brengen De Ontmoeting als sinds een aantal jaren in de praktijk. Het gaat hier om de ontmoeting tussen jong en oud, die we in samenwerking met het nabijgelegen Bon Vie realiseren. Kleuters zingen daar elk jaar sinterklaas- en/of kerstliedjes voor de ouderen. Ook wordt hier af en toe vanuit de school een tentoonstelling georganiseerd, zodat kinderen, ouders en bewoners van Bon Vie kennis met elkaar kunnen maken.