WIE ZIJN WIJ?

Externe partners

De Distelvlinder maakt deel uit van de Brede School Culemborg West. Dat betekent dat er goede contacten zijn met de overige partners in de Brede School: collegaschool ONS, de culturele stichting KEC en de kinderopvang SKPC. 

 

Voor zorg en begeleiding op onderwijskundig gebied maken we gebruik van het aanbod van ons regionale samenwerkingsverband: Betuws Passend Onderwijs (Bepo).

 

Verder onderhouden we contacten en maken we gebruik van de diensten van verschillende maatschappelijke en culturele organisaties, zoals:

 

 • De Stichting Sociaal Maatschappelijk Werk
 • De GGD
 • De Bibliotheek Rivierenland
 • De gemeente Culemborg
 • Het binnen- en buitenschoolse aanbod van activiteiten vanuit de brede school Culemborg
 • Het voortgezet onderwijs Culemborg: Lek en Linge en KWC
 • PABO's Utrecht
 • MBO-instellingen uit de regio
 • Bon Vie
 • De Witte Boerderij
 • NME (Natuur- en milieu educatie) Culemborg