ONDERWIJS

Kunst- en cultuureducatie

Kunst- en cultuureducatie nemen een belangrijke plaats in op onze school. Op De Distelvlinder is er veel aandacht voor activiteiten op het gebied van zang, dans, beeldend en drama. Voor elke groep is er in dit kader jaarlijks een project resulterend in een jaarlijkse podiumweek.

 

Met onze jaarlijkse geschiedenisweken willen we, vanuit de geschiedenis van de directe leefomgeving, onze leerlingen op een aanschouwelijke manier historisch besef bijbrengen. Hierbij werken we met een vierjarige cyclus van onderwerpen. Elk thema komt op deze manier zowel een keer in de onderbouw als in de bovenbouw aan de orde, uiteraard vanuit verschillende invalshoeken en de bij de bouw behorende diepgang.

 

Met onze projecten willen we de kinderen leren hun eigen werk en vaardigheden te presenteren en er trots op te zijn. Daarnaast leren we de kinderen gericht te kijken naar het werk van anderen.

 

Verder bezoekt elke groep jaarlijks een museum. Bij de keuze van de musea vormt het verkennen van de eigen leefomgeving het uitgangspunt en wordt er zo mogelijk gezocht naar aansluiting bij de lesstof.