ONDERWIJS

Speerpunten

Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs is te vinden in onze schoolgids (link).


De speerpunten


  • Een breed onderwijsaanbod, waaronder goed reken- en taalonderwijs
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind
  • Zelfbewuste en zelfstandige leerlingen
  • Ontwikkeling van burgerschap, de rol van het kind in de samenleving
  • De creatieve ontwikkeling van elk kind
  • De culturele vorming van elk kind
  • Engels in groep 1 t/m groep 8
  • Ouderbetrokkenheid