WIE ZIJN WIJ?

Vreedzame school

Openheid, duidelijkheid, tolerantie, respect, veiligheid en structuur zijn essentiële waarden waar wij ons op school nadrukkelijk mee bezig willen houden. Door middel van het programma "De Vreedzame School" wil het team van De Distelvlinder hier inhoud en vorm aan geven. De Vreedzame School is de naam van een Amerikaans programma dat is bewerkt voor het Nederlandse onderwijs. Basisscholen die met dit programma werken, noemen zich een Vreedzame School.

 

De Vreedzame School is erop gericht een veilige school te realiseren, uitgaande van "de school als gemeenschap". Speerpunten hierbij zijn: omgaan met elkaar, omgaan met conflicten, waarderen van verschillen tussen mensen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wij vinden het belangrijk om ook de ouders hierbij te betrekken.

 

De leerkrachten hebben een training gevolgd in het in de praktijk brengen van de doelstellingen en vaardigheden betreffende de Vreedzame School. 

 

Elk jaar wordt een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8 opgeleid tot leerlingmediator. Onze leerlingmediatoren kunnen bij kleinere conflicten tussen leerlingen onderling helpen om tot een oplossing te komen.

 

Voor meer informatie over De Vreedzame School kunt u een kijkje nemen op: www.devreedzameschool.nl.

 

Onderstaand een voorbeeld van hoe wij met De Vreedzame school werken.

 

De Vreedzame School, een voorbeeld.pdf