ONDERWIJS

Werken op niveau

Voor De Distelvlinder is het uiteindelijke doel : "het realiseren van onderwijs op maat voor elk kind". We willen uit elk kind halen wat erin zit.

 

Op De Distelvlinder wordt per vak gekeken wie de lesstof voldoende beheerst, wie extra ondersteuning nodig heeft of wie juist extra uitdaging. De extra ondersteuning en de extra uitdaging zijn per lesstofonderdeel uitgewerkt in groepsplannen. Kinderen kunnen aan de hand hiervan zelf aan de slag met aanvullend materiaal. De leerkracht stuurt de kinderen hierbij aan en begeleidt hen.

 

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om de basisvakken (rekenen en taal) klassikaal aan te bieden. Vanuit een gezamenlijke start wordt er vervolgens op gestructureerde wijze gediffentieerd, zodat elk kind op zijn eigen niveau kan werken.