WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

De Distelvlinder is een moderne school voor openbaar basisonderwijs. Een leuke, eigentijdse school met pit en uitstraling. Sinds september 2008 is de school gehuisvest in de Brede School Culemborg-West. Een multifunctioneel gebouw waarin educatie, zorg en ontspanning elkaar ontmoeten.

 

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs een afspiegeling van de maatschappij dient te zijn. Zo leren kinderen omgaan met verschillen. Respect, begrip en acceptatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Onze leerlingen worden voorbereid om met een eigen verantwoordelijkheid zelfstandig te kunnen functioneren in onze veeleisende samenleving.

 

De Distelvlinder is als openbare school voor elk kind toegankelijk, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, religie of welk onderscheidend criterium dan ook.