Sociaal Veiligheidsplan Distelvlinder

In dit document staat beschreven welke vertrouwenspersonen er (intern en extern) zijn, en hoe je die kunt benaderen.

Vertrouwenspersoon binnen de school (VP)

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie. Op de Distelvlinder is een teamlid beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon (VcP). De VcP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen, ouders/verzorgers en collega’s. De VcP geeft elk schooljaar voorlichting over ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VcP. Als ouder/verzorger kan je telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen.
Op De Distelvlinder is de vertrouwenscontactpersoon Madelon Gerritsen.

  • Zij is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag;
  • Mailadres: vcp.distelvlinder@opo-r.nl;
  • Telefoonnummer school: 0345-536206.
De vervangster van Madelon is Bernadette Kort; zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij heeft ook toegang tot bovenstaand mailadres.

Vertrouwenspersoon binnen de Stichting

Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet direct aan de school verbonden is. De interne vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en mee te denken naar een passende oplossing. Interne Vertrouwenspersoon: Bapke van Kessel Aanwezig op: dinsdag, donderdag, vrijdag Mailadres: vertrouwenspersoon@opo-r.nl. Telefoonnummer: 06-27088272 (kantooruren).

Vertrouwenspersoon buiten de Stichting

De GGD Gelderland-Zuid beschikt over een team van externe vertrouwenspersonen. Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie en contactgegevens: Externe vertrouwenspersoon: · GGD Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl). Telefoonnummer: 088–1447111. Op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur.