Onze school

De Distelvlinder is een leuke, eigentijdse school met pit en uitstraling. Wij zijn gehuisvest in de Brede School Culemborg-West. We zijn een relatief kleine school (iets meer dan 200 leerlingen), met de faciliteiten van een grote school. Daarnaast vallen we onder de Stichting OPO-R, waar je in dit filmpje een idee over kunt krijgen.

Onze school is als openbare school voor elk kind toegankelijk, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, religie of welk onderscheidend criterium dan ook. Wij vinden dan ook dat de school een afspiegeling van de maatschappij dient te zijn. Zo leren kinderen omgaan met verschillen. Respect, begrip en acceptatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Ons programma 'De Vreedzame School' sluit daar naadloos bij aan.

We leren onze kinderen om zelf hun eigen keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo bereiden we onze leerlingen voor om zelfstandig te kunnen functioneren in onze veeleisende samenleving.