Schooltijden

Op de Distelvlinder hebben we een 5 gelijke dagenrooster. Alle groepen zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur op school.

  • 's Morgens heeft elke groep een kwartier pauze. Tenzij het wat het weer betreft echt niet kan, gaan alle kinderen dan het schoolplein op.
  • Tussen de middag is er drie kwartier pauze voor alle kinderen: 20 minuten eten in de klas en 25 minuten spelen op het schoolplein. Alle kinderen blijven dus op school om te eten.
N.B. Dit is een wijziging t.o.v. schooljaar 2021-2022. Naar aanleiding van een enquête onder de ouders en daarnaast de wens van de kinderen en de leerkrachten is de pauzetijd verlengd met een kwartier (en daarmee de schooltijd ook met een kwartier). Om dit financieel rond te krijgen wordt een vrijwillige bijdrage van € 50 per kind per jaar gevraagd.

.