Leerkracht bewegingsonderwijs

Bart verzorgt voor alle kinderen van onze groepen 3 t/m 8 de lessen bewegingsonderwijs. Hij doet dat elke dinsdag in de nabijgelegen sporthal Parijsch. De kinderen van de groepen 1-2  krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen juf, in de speelzaal in ons eigen gebouw.