Veilige en positieve sfeer

Als je onze school binnenloopt merk je het meteen: op de Distelvlinder heerst een rustige, prettige sfeer. Dat is vooral te danken aan de duidelijke structuur die we de kinderen bieden. Ook leren wij de kinderen omgaan met verschillen – doordat we als openbare school voor elk kind toegankelijk zijn, vormen we een afspiegeling van de wijk. Ons programma 'De Vreedzame School', waarin respect, begrip en acceptatie centraal staan, helpt hierbij. Andere elementen die bijdragen aan de goede sfeer op onze school zijn de mediatoren (speciaal getrainde leerlingen uit groep 7 en 8) tijdens het buitenspelen, ons anti-pestprotocol en het feit dat we de kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.