Voor ieder kind héél goed onderwijs

We vragen veel van onszelf als school en zorgen dat ook de kinderen het beste uit zichzelf halen. We werken leerdoelgericht: elke leerling streeft doelen na op zijn of haar eigen niveau. Met een monitoringssysteem kunnen we goed zien welke doelen ze al behaald hebben en waar nog extra aandacht nodig is. Sommige kinderen leren sneller, langzamer, of anders dan gemiddeld. Dankzij ons team van leerkrachten en ondersteuners kunnen we hen de juiste ondersteuning bieden. Ook volgen we het High Performing Schools-programma: een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma waarin we worden begeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen. Onze ambities vertalen zich in goede resultaten; sla Scholen op de Kaart er maar op na.