Wie zijn wij

Het beste vertellen de kinderen zelf over wat ze van de school vinden; het draait immers uiteindelijk allemaal om hen. In de leerlingenenquête (die gaat over veiligheid en welbevinden voor groep 5 t/m 8) waarderen zij de school met een 8,7 (gemiddeld over de laatste drie jaar)!

De kinderen hebben vanzelfsprekend een stem in de school. Ieder jaar worden vertegenwoordigers vanuit groep 5 t/m 8 gekozen, waarbij de link met het democratisch proces gelegd wordt. Vervolgens zitten zij aan tafel met een leerkracht om na te denken over (aanpassingen op) het beleid van de school. Wat is er wel- of niet mogelijk en waarom? Hetgeen ze terugkoppelen en overleggen met hun achterban. De leerlingenraad nodigt de directeur uit om hierover van gedachten te wisselen. Aan het eind van ieder schooljaar wordt geëvalueerd wat de leerlingenraad precies heeft opgeleverd.

In het menu onder "WIE ZIJN WIJ" schetsen we een beeld over wat we belangrijk vinden en wie de overige spelers op deze school zijn.