MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een personeelsgeleding (2 teamleden). Een MR-lid dat 2 jaar in de MR gezeten heeft, stelt zijn plek ter beschikking. Er komt dan een MR-verkiezing onder alle ouders. Het betreffende MR-lid kan daarbij ook herkozen worden.

De MR heeft zowel een advies- als een instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp.De Distelvlinder heeft al jarenlang een MR die meedenkt, ideeën inbrengt, adviseert en, indien van toepassing, constructieve kritiek levert. Voor de school is dit zeer waardevol.

De notulen van de MR zijn te vinden onder de verborgen website die alleen bij ouders bekend is.